10 tật xấu của con trai: - Thích kiss là một - Thèm ôm là hai - Chây lười…

Status ngẫu nhiên: