Có thể bạn quan tâm

Bạn thân : … ~ Là những đứa hay chửi bậy cùng nhau… ~ Là những đứa hay đù…

Comments are closed.