"Biết rằng bản thân .. - Vẫn nhớ ai đó .. - Vẫn quan tâm ai đó .. - Vẫn dõ…

Status ngẫu nhiên: