Buông tay một người mà mình yêu thương nhất… – Là điều rất khó… – Nhưng ….

Status ngẫu nhiên: