- Đồ của em là của em - E ghét người ngoài đụng tới !! - 1 là em cho , 2 là em…

Status ngẫu nhiên: