Đừng yêu ai anh nhé- Chỉ yêu mình em thôi. Dù người ấy ngỏ lời- Anh bỏ ngoài ta…

Status ngẫu nhiên: