• E thích E của ngày hôm nay :) Lạnh lùng, buông lơi và bỏ rơi tất cả ! • Hạnh…

Từ khóa tìm kiếm phổ biến:

  • lanh lung buong loi danh roi tat ca

Status ngẫu nhiên:

Con đường trở về trường có vẻ trôi qua nhanh hơn lúc đi , có lẽ là vì trong mỗi…
<3 Chẳng thể quên 1 ai đó : • Khi còn quá nhiều thứ. . . • Khiến ta vẫn nhớ v…
♥ Có một mối tình: • Mà khi người này đau… • Người kia chẳng thể làm gì đc…..
Niềm tin vỡ rồi… Nhặt lại làm gì cho xước nữa tay? Hãy luôn là người tự qu…
<3 Khi người con gái . . . -:- Trải qua những mất mát và đau khổ trong 1 cuộc t…
<3 – Đôi khi trong cuộc sống, có khi cần giả câm, giả điếc hoặc giả vô cảm, để…
<3 Cuối tuần zui zẻ nha cả nhà !!
Phải có cái gì đó mất đi, người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh ph…
Người đàn ông thực sự yêu bạn là người đàn ông có thể đôi lúc vô tâm, . . . Nhưn…