• Em đau… • Em buồn… • Em nhớ… • Em có những cảm xúc không tên… •…

Status ngẫu nhiên: