Giận thì nói, chứ đừng buông tay…

Status ngẫu nhiên: