♥ Khi nhắn tin cho "một ai đó" mà không nhận được tin trả lời • Đôi khi lại tự…

Status ngẫu nhiên: