Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương … Nhưng tổn thương thì mãi…

Status ngẫu nhiên: