Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, mà mắt lại c…

Status ngẫu nhiên: