Thứ bảy cô đơn chủ nhật buồn. Càng mong càng nhớ lệ càng tuôn. Người ta đang v…

Status ngẫu nhiên: