Có thể bạn quan tâm

Tri thức làm người ta khiêm tốn Ngu si làm người ta kiêu ngạo ?

Comments are closed.