"Ước gì tớ có thể… - Được ai đó nắm thật chặt tay mỗi khi bị lạc lối - Ôm tớ…

Status ngẫu nhiên: